top of page

Политика за поверителност

Условия за защита на личните ви данни

Личните данни на клиентите ни в zonaex.bg се водят поверителни и защитени от действащото законодателство. Данните няма да бъдат предоставени под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от условията за поверителност. Тези данни се ползват само за обслужване, изпълнение на заявки - поръчки, доставяне на информация за всичко което касае потребителите - клиентите, както и информационни бюлетини за промоции, отстъпки, услуги и други такива, които позволяват на потребителите - клиентите да бъдат информирани и обслужени максимално качествено и задоволително.

     Потребителите - клиентите имат право по всяко време да си прекратят регистрацията, така нареченият акаунт в сайта - софтуерния модул за куриерски заявки, като в случая ще изтрият цялата информация в база данни, които данни съпровождат регистрираният клиент в сайта - софтуерната платформа, както и да прекратят абонирането за получаването на информационен бюлетин.

 

     Ние зачитаме Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и как тази информация се ползва. Това изявление е достъпно от нашата начална страница и от най-отдолу на всяка страница на този сайт.
Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашият сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.
Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. Например, ние може да използваме Вашата информация, за да Ви:

 

  • Помогнем при попълване на заявка - поръчка за куриерска услуга;

  • Информираме относно куриерските ни услугите за по-бързо и точно обслужване;

  • Да предоставим услуги и гаранции за Вашите пратки при изпращане и получаване;

  • Известим за нови услуги или други ползи;

  • Предоставим персонализирани промоционални оферти;

  • Изберем съдържание, което да Ви бъде показано;

  • Помогнем и задействанме процедура за изгубени или забравени имена, пароли и адреси.

 

     ПЛАЩАНЕ КЪМ КУРИЕР ЧРЕЗ ДЕБИТНА ИЛИ КРЕДИТНА КАРТА

     Когато плащате на куриер с Вашата дебитна или кредитна карта, можете да бъдете сигурни, че номерата на дебитните или кредитните карти са лични данни и като такива са защитени от законодателството. Вашите данни са защитени чрез криптирани мобилени пос-терминали през които усъществявате платежните транзакции. Ако все пак възникне проблем при плащане към куриер с дебитна или кредитна карта, уведомете незабавно Вашата банка или администратор на сайта zonaex.bg на телефони: (+359) 2 9629799  / (+359) 9 88993472. В сайта на всяка страница от онлайн платформа на zonaex.bg и URL  адресите на всички уеб страни започват с https:// - това показва, че комуникацията в интернет Ви е кодирана.

bottom of page